STOR-ÄLGSJÖNS NATURRESERVAT
 

För övrig information se Fiskevatten/ Stor-Äölgsjöns Naturreservat.

 Dessa regler gäller för fiske Naturreservatet

 Kortet gäller handredskap samt 10 (tio) st angeldon och en mörtstuga.
 Trolling med båt och motor tillåten max 4 (linor) spön per båt
 Fiske med nät och gäddsax förbjudet.

Under tiden 1 mars-31 maj råder totalt fiskeförbud i Stor-Älgsjöns Naturreservat.
Minimimått GÄDDA 40 cm och maxmått 75 cm.
Alla Gäddor mindre än 40 cm och större än 75 cm skall ovillkorligen återutsättas.
Högsta tillåtna hastighet med motorbåt 6 knop.

Fiske skall utövas med måtta, för det egna hushållet och iakttagande av god fiskevård.
Skräp tar du med hem.
För  Naturresevat finns även andra reger.