Regler för fisket Tysktjärn och  Tyskdammen. 

Endast följande redskap får användas.

Flugspö: Med fluglina tafs och en fluga.

Kastspö: (Spinn eller Haspel) med skeddrag, spinnare, wobbler, gigg eller
               kastflöte med en upphängare och EN fluga.

Pimpel: Endast vintertid från is.

Endast ett tacklat spö får användas samtidigt.

(Räka, maggot, mask od är FÖRBJUDET).

Allt fiske skall ske från land.
2 st ädelfisk får tas per kort, när 2 fiskar tillvaratagits är fortsatt fiske EJ tillåtet.
Barn under 16 år fiskar fritt tillsammans med kortinnehavare.( OBS 2 fisk/kort).
Fiskekortet är personligt och kan EJ överlåtas och skall ovillkorligen
medföras och vid anmodan uppvisas för fisktillsyningsman.
Den som innehar fiskekort förbinder sig att på begäran av fisktillsyningsman
för kontroll  uppvisa  bagage  och fordon.
Eldning får endast ske på iordningställda eldplatser.
Notera gärna ditt besök och fångst i rapportböckerna vid respektive sjö.
Camping är inte tillåtet vid Tyskasstugan.(Tomtmark)

 

 För övrig information se Fiskevatten/Tysktjärn o Dammen.